Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne Projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2011

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/345/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy Goleszów ogłasza konsultacje społeczne dotyczace Projektu Budżetu Gminy Goleszów na rok 2011 w zakresie dotyczacym organizacji pozarządowych.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie