Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian statutów sołectw

1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie zmian statutów sołectw : Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równia, Kisielów,  Kozakowice, Leszna Górna i Puńców.

2. Konsultacje rozpoczną się 1 czerwca 2012 roku, a zakończą 15 czerwca 2012 roku.

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie :

    1) wyłożenia projektów uchwał w sprawie zmian statutów sołectw w Urzędzie Gminy    Goleszów – pokój nr 1

    2)  zamieszczenia na stronie www.goleszow.bip.net.pl  oraz www.goleszow.pl

    3) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy w dniu 13 czerwca 2012 roku o godz.17.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów .

5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest  Bogusława Podżorska Sekretarz Gminy .

6. Opinie należy zgłaszać poprzez:

    1) przesłanie do Urzędu Gminy Goleszów na adres: ul.1 Maja 5, 43-440 Goleszów

    2) przesłanie na adres poczty internetowej: goleszow@ug.pl

    3) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów lub wpis w księgę konsultacji w pokoju nr 1.

7. Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał udziela Sekretarz Gminy Bogusława Podżorska

tel. 33 479 05 10 wew.35

W załączeniu projekty uchwał oraz wzór ujednoliconego statutu sołectwa:

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie