Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne - projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie