Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje społeczne dotyczące podatku od środków transportowych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.228.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie