Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Goleszów

W załączeniu znajduje się treść zarządzenia dot. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie