Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 007.88.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 007.88.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe.

Konsultowany dokument znajduje się w załączeniu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie