Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Izby Oświęcimskiej, Makiety Goleszowskiej Cementowni oraz galerii, usytuowanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

W załączeniu znajduje się treść zarządzenia dot. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Izby Oświęcimskiej, Makiety Goleszowskiej Cementowni oraz galerii, usytuowanych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

Pełna treść dokumentu znajduje się https://goleszow.bip.net.pl/?a=17568

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie