Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za używanie kompostownika

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach w sprawie zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 
Konsultowany akt dostępny pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=15876

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie