Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany uchwały nr 0007.69.2015

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany uchwały nr 0007.69.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

BIP

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie