Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie w określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie w określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach.

Konsultowany akt dostępny jest na https://goleszow.bip.net.pl/?a=16895 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie