Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Goleszów

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Goleszów. Konsultowany akt prawny znajduje się w załączeniu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie