Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za  pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych.

Konsultowany akt dostępny TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie