Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych. Konsultacje rozpoczną się 11 maja 2021r., a zakończą się 17 maja 2021r.
Z zarządzeniem nr 0050.102.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 10 maja 2021 r., którego załącznik stanowi projekt proponowanej uchwały można zapoznać się pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=15771.

Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez przesłanie na adres poczty internetowej (urzad@goleszow.pl ) lub wpis do księgi konsultacyjnej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie