Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych jednostek oświatowych gminy Goleszów

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie:
1) ustalenia planu sieci  iokreślenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów;
2) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Goleszów przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Konsultacje rozpoczną się 10 czerwca 2021r., a zakończą 17 czerwca 2021 r.

Z zarządzeniem nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 9 czerca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały, można zapoznać się pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=15838

Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji dostępne są pod linkiem https://goleszow.pl/media/upload/S/p/Sprawozdanie_konsultacje_spol_uchwaly_sieci.pdf

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie