Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dla mieszkańców gminy w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2016 r. Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni mieszkańcy gminy Goleszów, zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie  zmiany uchwały Nr 0007.31.2016 r. Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje rozpoczną się 2 maja 2019 r., a zakończą się 14 maja 2019 r.

Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez:

1) przesłanie na adres poczty internetowej: urzad@goleszow.pl;

2) wpis do księgi konsultacyjnej.

Z konsultowaną uchwałą można zapoznać się www.goleszow.bip.net.pl/?a=12145

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie