Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach w sprawie sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Konsultowany akt dostępny pod adresem: https://goleszow.bip.net.pl/?a=16000

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie