Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z

Ogłoszono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Goleszów.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów do uczestniczenia w tym procesie.

Konsultowany akt dostępny jest na https://goleszow.bip.net.pl/?a=17399

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie