Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.208.2021 z dnia 18 października 2021 r.

Z treścią projektu aktu prawnego można zapoznać się TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie