Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.


Z zarządzeniem nr 0050.104.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego, można zapoznać się pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=15777

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie