Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów.

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach.

Konsultowany akt dostępny jest na https://goleszow.bip.net.pl/?a=16894 

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie