Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu pomocy i trybu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Goleszów

Ogłoszono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu pomocy i trybu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Goleszów. Zarządzenie znajduje się na https://goleszow.bip.net.pl/?a=17487.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie