Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz

Ogłoszono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów do uczestniczenia w tym procesie.

Konsultowany akt dostępny jest na  https://goleszow.bip.net.pl/?a=17457.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie