Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleszów w 2023 r.

Ogłoszono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleszów w 2023 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów do uczestniczenia w tym procesie.

Konsultowany akt dostępny jest na https://goleszow.bip.net.pl/?a=17398.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie