Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Szczegółowe informacje http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=11896.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie