Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów, przyjętego uchwałą nr 0007.69.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów.

Akt podlegający konsulatcji znajduje się na https://goleszow.bip.net.pl/?a=16571

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie