Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów przyjętego uchwałą nr 0007.69.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów.
Z zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów, którego załącznik stanowi Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej, można zapoznać się pod adresem www.goleszow.bip.net.pl/?a=14564

Zapraszamy do uczestniczenia w konsultacjach.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie