Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w spawie zmiany uchwały nr 0007.38.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel

Ogłoszono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w spawie zmiany uchwały nr 0007.38.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów do uczestniczenia w tym procesie.

Konsultowany akt dostępny jest na https://goleszow.bip.net.pl/?a=17459.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie