Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów określającej zasady wynajmowania lokali

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleszów.


zarządzeniem nr 0050.103.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleszów, można zapoznać się pod adresem https://goleszow.bip.net.pl/?a=15

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie