Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dla mieszkańców gminy w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów

Szanowni mieszkańcy gminy Goleszów, zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  usunięcia  i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów.
Konsultacje rozpoczną się 15 lutego 2019 r., a zakończą się 22 lutego 2019 r.
Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez: 1) przesłanie na adres poczty internetowej: urzad@goleszow.pl; 2) wpis do księgi konsultacyjnej. 

Z konsultowaną uchwałą można zapoznać się TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie