Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026

Zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026.
Konsultacje projektu odbędą się w dniach od 02.06.2016 r. do 20.06.2016 r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety konsultacyjnej.


Wypełniony formularz w formie papierowej prosimy przesłać na adres Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów lub dostarczyć do sekretariatu urzędu w godzinach jego  pracy, natomiast wypełniony formularz w formie elektronicznej można przesłać na adres: urzad@goleszow.pl
Dodatkowo projekt Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2020 wyłożono do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów, gdzie dostępne są również formularze ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej.


Informacji w zakresie konsultacji udziela Zastępca Wójta – Grażyna Porębska-Jochacy, tel. 33 4790510.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie