Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie