Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany statutów sołectw: Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równia, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna, Puńców.

Ogłoszono konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany statutów sołectw: Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równia, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna, Puńców.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Goleszów do uczestniczenia w tym procesie.

Konsultowane akty dostępne są na  https://goleszow.bip.net.pl/?a=17171 .

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie