Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje projektów uchwał dot. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar ogłosił konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Goleszów dot. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Szczegółowe informacje TUTAJ

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie