Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej Wspólnej Polityki Rolnej.


Organizatorom konsultacji zależy na opiniach i propozycjach wszystkich zainteresowanych, ponieważ praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Każda sugestia przekazana przez osoby biorące udział w konsultacjach posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.


Zgłaszanie uwag/opinii można dokonywać do 15 lutego 2021 r. za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej


na której znajduje się webankieta w której można zgłaszać propozycje zmian do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie