Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje w 2018 r. zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarządzenia dotyczące tej kwestii można pobrać TUTAJ i TUTAJ.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie