Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na 2016 r., w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie