Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznej Górnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznej Górnej
ul. Główna 87, Leszna Górna 

Zarząd
Przewodnicząca: Janina Wantulok
Z-ca przewodniczacej: Janina Niemiec 
Sekretarz: Lidia Biłko
Skarbnik: Anna Sliż 
Członek: Maria Cieślar
Członek: Anna Mencnerowska 
Członek: Marta Pustówka 

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: Helena Olszowska
Członek: Maria Niespór
Członek: Edyta Pieczonka 

Zarządzająca sprzętem gospodarstwa domowego: Helena Woźnik 

Odoba do kontaktu
Janina Wantulok - tel. 508 776 197

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie