Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie 
ul. Akacjowa 13, Dzięgielów 

Zarząd
Przewodnicząca: Gertruda Proksa
Wiceprzewodnicząca: Jolanta Pustówka 
Sekretarz: Longina Bujok
Skarbnik: Krystyna Rakowska 
Członek: Zofia Gogółka
Członek: Kazimiera Gogółka 
Członek: Maria Doryghi 

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: Krystyna Zorychta
Członek: Halina Heczko 

Osoba do kontaktu
Gertruda Proksa - tel. 518 405 779

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie