Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - WIADOMOŚĆ TEKSTOWA (SMS)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - WIADOMOŚĆ TEKSTOWA (SMS)


  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki wiadomości tekstowych (SMS) jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, tel. 33 479 05 10, e-mail: urzad@goleszow.pl
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod nr tel. 33 479 05 10 oraz pod adresem e-mail: iod@goleszow.pl
  3. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości tekstowych (SMS) odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania ewentualnych awarii w systemie informatycznym.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby móc otrzymywać wiadomości tekstowe (SMS).
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie