Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Informacja Wójta Gminy Goleszów o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów Diagnozy Potrzeb i Potencjału Gminy Goleszów w Zakresie Usług Społecznych

Goleszów, dnia 16 sierpnia 2022 roku

 

Informacja Wójta Gminy Goleszów

  o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów Diagnozy Potrzeb i Potencjału Gminy Goleszów w Zakresie Usług Społecznych

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 0050.158.2022 Wójta Gminy Goleszów z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów Diagnozy Potrzeb i Potencjału Gminy Goleszów w Zakresie Usług Społecznych w dniach od 8 sierpnia 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku, przeprowadzone zostały konsultacje w celu zebrania uwag, wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

                W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Diagnozy zostało zamieszczone na stronach internetowych:

- www.goleszow.pl,

- www.goleszow.bip.net.pl,

Natomiast w wersji papierowej dokument był wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. Diagnozy.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie