Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie