Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie