Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Goleszów

Zabytki w miejscowości Goleszów.

Wybierz zabytek:

Obora

Dom

Dom

Dom

Dom

Dom

 

Dom

 

Dom

Remiza OSP

 

Dom

 

Dom

Gospoda

Budynek nowej szkoły parafialnej

Plebania kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła

Cmentarz parafialny rzymsko - katolicki przy kościele pw. Michała Archanioła

Figura kamienna

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła

Dom

Dom

Krzyż przydrożny

Dom

Plebania kościoła ewangelicko - augsburskiego

Kościół ewangelicko - augsburski

Cmentarz ewangelicki

Dom

Urząd Gminy

Szkoła Podstawowa

Dom

Dom

Dom

Dom (obecnie przedszkole)

Dom wielorodzinny

Dom

Budynek kolejowy przy dworcu PKP

Dworzec PKP

Krzyż przydrożny

Dom wielorodzinny

Dom

Dom

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie