Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Goleszów

Administracyjnie Goleszów tworzą 3 sołectwa: Goleszów Dolny, Goleszów Górny, Goleszów Równia

Liczba mieszkańców (według stanu na dzień 31.03.2014 r.): 4.276

Goleszów jest malowniczą miejscowością, położoną w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w szerokim siodle pomiędzy Chełmem (451 m n.p.m.), a Jasieniową (520 m), po obu stronach działu wodnego rozdzielającego dorzecza Wisły i Odry, na wysokości 320 - 450 m n.p.m.

Jest to jedna z najstarszych miejscowości na Ziemi Cieszyńskiej. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1223, kiedy to Goleszów na mocy rozporządzenia księcia opolskiego Kazimierza, w nadaniu biskupa wrocławskiego Wawrzyńca został zobowiązany do płacenia dziesięciny na utrzymanie zakonnic kościoła świętego Zbawiciela w Rybniku. Przez długi czas Goleszów był jedną z największych wsi książęcych w Księstwie Cieszyńskim. W 1293 roku zbudowano tu pierwszy kościół z kamienia o drewnianej dzwonnicy.

Osadnictwo w Goleszowie rozpoczęło się w dzisiejszym Goleszowie Dolnym, na terenach niżej położonych, gdzie łatwiejsza była uprawa. Z biegiem czasu ludność zaczęła zasiedlać dzisiejszy Goleszów Górny. 
W roku 1653 Goleszów przeszedł na własność Habsburgów, tak jak inne miejscowości Księstwa Cieszyńskiego. Miejscowe wapienie zaczęto eksploatować w XVII wieku. W 1888 roku Goleszów stał się węzłem kolejowym, dzięki budowie linii Bielsko - Cieszyn oraz Goleszów - Ustroń. Uzyskanie połączenia kolejowego oraz występowanie w okolicy Goleszowa margli i wapieni, umożliwiło zbudowanie w 1889 roku na zboczach Jasieniowej kilku pieców wapiennych przez Eryka Gascha, a w latach 1898-1989 przy linii kolejowej - cementowni "Goleszów". Jej pierwszymi właścicielami byli bracia Goldstaeinowie z Wrocławia i H.M. Flieszbach z Głogowa. W 1906 roku akcje przejęła Goleszowska Fabryka Portland Cementu S.A. z Siedzibą w Wiedniu. Budowa tego zakładu przemysłowego spowodowała znaczny napływ ludności do Goleszowa. W ciągu 20 lat, między 1890 i 1910 rokiem liczba mieszkańców uległa prawie podwojeniu z 1334 do 2434, natomiast w samej cementowni pracowało 1 - 1,4 tys. osób. Istnienie cementowni zmieniło również charakter wsi. Dawny Goleszów był typową ulicówką. Jego osią osadniczą była obecna ulica Wolności. Później, w miarę rozwoju osadnictwa, w części zachodniej Goleszów stawał się wsią o charakterze wielodrożnicy. Nastąpiła też zmiana struktury zatrudnienia. Ze wsi rolniczej Goleszów stał się wsią przemysłową. W 1931 roku aż 67% jego mieszkańców utrzymywało się z pracy w przemyśle, a tylko 16% z rolnictwa.

W kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w styczniu 1919 r. Goleszów i cała Ziemia Cieszyńska byli świadkami najazdu wojsk czeskich. Miejscowość uwolniono z rąk najeźdźców 20 lutego 1919 roku. W czasie wielkiego kryzysu na początku lat 30 - tych XX wieku, Goleszów był też świadkiem wystąpień robotniczych. W związku z przerwaniem produkcji cementu w 1935, w czasie zebrania protestacyjnego zginął 1 robotnik, a 7 zostało rannych.

W okresie międzywojennym w Goleszowie działało Stowarzyszenie Oświatowo-Gimnastyczne ,,Siła", które prowadziło różne sekcje i było organizatorem wielu imprez. W tym też czasie na pobliskiej górze Chełm powstała Szkoła Szybowcowa.

W czasie II wojny światowej mieszkańcy Goleszowa uczestniczyli w ruch oporu. Wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych. W cementowni utworzono podobóz ,,Goleszów", będący filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W strasznych warunkach, najczęściej w kamieniołomach, pracowali tu więźniowie (głównie Żydzi). Podobóz uległ likwidacji w styczniu 1945 roku. Dla uczczenia pamięci pomordowanych więźniów z podobozu ,,Goleszów" oraz kilkudziesięciu mieszkańców Goleszowa (ze 162 pomordowanych w całej gminie), utworzono dwa pomniki: przed Urzędem Gminy w Goleszowie oraz ,,Pod Grabówką" na północnych zboczach Jasieniowej.

Po wyzwoleniu w dniu 03.05.1945 roku mieszkańcom wsi szybko udało się wrócić do normalnego życia. Goleszów rozwijał się dynamicznie. Powstała Gminna Spółdzielnia, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy, a w 1970 roku przystąpiono do budowy Fabryki Urządzeń Elektrycznych ,,Celma". Już w 1972 roku ruszyła w niej pierwsza produkcja, a w 1974 roku oddano do użytku linię montażową do wykonywania licencyjnych (na licencji BOSCHA) wiertarek. W drugiej połowie lat 70 - tych XX wieku powstało w Goleszowie kilka nowych obiektów: nowy (obecnie niestety zdewastowany) budynek przystanku PKP ,,Goleszów Górny", dużą fermę kurcząt - "Ławki", pawilon handlowy ,,Storczyk" i Ośrodek Zdrowia. Między innymi dzięki temu w 1978 roku gmina Goleszów uzyskała tytuł wicemistrza kraju w konkursie na mistrza gospodarności. Ważnym dla sytuacji ekonomicznej mieszkańców Goleszowa wydarzeniem była likwidacja cementowni na początku lat 90 - tych. Od kilku lat problemy mają też zakłady "Celma". Ale pomimo tych trudności w dalszym ciągu budowane są (w miarę możliwości finansowych) nowe budynki. Przykładem może być choćby nowy budynek gimnazjum z piękną salą gimnastyczną oddany do użytku latem 2003 roku oraz Dom Ludowy w Goleszowie Równi otwarty w 2002 roku.

Obecnie Goleszów liczy ponad 4 tys. mieszkańców i jest miejscowością o charakterze rolniczo - przemysłowym. Ze względu na czyste powietrze (szczególnie po likwidacji cementowni) i urokliwe położenie, dużą szansę na rozwój ma turystyka.

Goleszów może się też pochwalić sporymi osiągnięciami sportowymi. Dawniej słynął ze skoków narciarskich (utożsamianych z rodziną Tajnerów), piłki siatkowej (siatkarze grali nawet w II lidze państwowej) i szachów. Obecnie wielkimi osiągnięciami może się poszczycić kobieca drużyna piłkarska, grająca w II lidze państwowej oraz łucznicy (szczególnie członek kadry narodowej Polski - Zbigniew Stanieczek).

Z Goleszowem związanych jest wiele wybitnych postaci na przykład:
Rodzina Tajnerów, wybitnych skoczków narciarskich:
- Leopold Tajner - dwukrotny olimpijczyk w skokach,
- Władysław Tajner - dwukrotny olimpijczyk w skokach narciarskich
- Anna Stanieczek - mistrzyni Europy w łucznictwie bloczkowym, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w tej konkurencji,
- Franciszek Kępka (senior) - jeden z twórców szkoły szybowcowej na górze Chełm,
- Franciszek Kępka (junior) - mistrz Polski, mistrz Europy i czterokrotny brązowy medalista mistrzostw świata w szybownictwie,
- Jan Wałaski - autor widowisk folklorystycznych i działacz społeczny,
- Karol Bruk - nauczyciel i wybitny dyrygent chórów, założyciel pierwszej na Ziemi Cieszyńskiej spółdzielni uczniowskiej ,,Braterstwo",
- Zbigniew Stanieczek - utalentowany łucznik.

Henryk Mróz

Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Fontanna nocą w centrum Goleszowa
Fontanna nocą w centrum Goleszowa
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Goleszów - zdjęcie lotnicze, fot. G Fedrizzi
Budynek Domu Ludowego w Goleszowie Równi
Budynek Domu Ludowego w Goleszowie Równi
Budynek Domu Ludowego w Goleszowie Równi
Budynek Domu Ludowego w Goleszowie Równi
Zbiornik wodny TON
Zbiornik wodny TON
Zbiornik wodny TON
Zbiornik wodny TON
Zbiornik wodny TON
Zbiornik wodny TON
Skocznie narciarskie
Skocznie narciarskie
Budynek LKS Olimpia Goleszów przy skoczniach
Budynek LKS Olimpia Goleszów przy skoczniach
Skocznie narciarskie
Skocznie narciarskie
Skocznia narciarska i budynek LKS Olimpia Goleszów
Skocznia narciarska i budynek LKS Olimpia Goleszów
Pomnik Pod Grabówką
Pomnik Pod Grabówką
Dawna willa właściciela cementowni Goleszów, obecnie publiczne przedszkole
Dawna willa właściciela cementowni Goleszów, obecnie publiczne przedszkole
Dawna willa właściciela cementowni Goleszów, obecnie publiczne przedszkole
Dawna willa właściciela cementowni Goleszów, obecnie publiczne przedszkole
Widok na Goleszów
Widok na Goleszów
Bisko Orlik w Goleszowie
Bisko Orlik w Goleszowie
Bisko Orlik w Goleszowie
Bisko Orlik w Goleszowie
Bisko Orlik w Goleszowie
Bisko Orlik w Goleszowie
Budynek LKS Goleszów
Budynek LKS Goleszów
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
Kościół katolicki w Goleszowie
Kościół katolicki w Goleszowie
Kościół katolicki w Goleszowie wraz z budynkiem Czytelni
Kościół katolicki w Goleszowie wraz z budynkiem Czytelni
Kościół ewangelicki w Goleszowie
Kościół ewangelicki w Goleszowie
Kościół ewangelicki w Goleszowie
Kościół ewangelicki w Goleszowie
Szkoła Podstawowa w Goleszowie
Szkoła Podstawowa w Goleszowie
Zespół budynków - szkoła podstawowa i gimnazjum
Zespół budynków - szkoła podstawowa i gimnazjum
Zespół budynków - szkoła podstawowa i gimnazjum
Zespół budynków - szkoła podstawowa i gimnazjum
Zdjęcie lotnicze akwenu TON
Zdjęcie lotnicze akwenu TON
Zdjęcie lotnicze zabudowań Goleszowa
Zdjęcie lotnicze zabudowań Goleszowa

Dodał Tomasz Lenkiewicz
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT