Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Godziszów

Zabytki w miejscowości Godziszów.

Wybierz zabytek:

Dom

Dom

Dom

Obora

Dom

Dom

Obora

Dom

Dom

Dom

Dom (dawna szkoła)

Kaplica na cmentarzu ewangelickim nowym

Nowy cmentarz ewangelicki

Stary cmentarz ewangelicki

 

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie