Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Godziszów

Liczba mieszkańców (stan na 30.06.2023 r.) - 606

Godziszów jest niewielką wioską o zabudowie rozciągającej się głównie wzdłuż linii wschód - zachód na długości prawie 4 kilometrów. Zachodnią część wsi stanowi prawie całe wzgórze Chełmu (od zachodnich zboczy). Występują tu m.in. dawne kamieniołomy wapieni, we wschodniej części Chełmu oraz dawna szkoła Szybowcowa - na szczycie tego wzgórza. Wschodnia część Godziszowa dochodzi do doliny Radonia i Kozakówki.

Godziszów powstał prawdopodobnie w XIV lub XV wieku. W XVI wieku był jedną z bardziej bogatych wsi Księstwa Cieszyńskiego.

Obecnie liczy ponad 600 mieszkańców. Centrum miejscowości znajduje się u wschodniego podnóża Chełmu.

Henryk Mróz

Więcej informacji na temat Godziszowa znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kopernik.netus.pl/godziszow

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie