Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Gminne Koło PTTK „Ślimoki”

Gminne Koło PTTK nr 19 ŚLIMOKI w Goleszowie 

Nazwa: Koło Gminne nr 19 "ŚLIMOKI" 
Siedziba: Goleszów, ul. Cieszyńska 25 

Skład Zarządu: 
Prezes: Zenon Sobczyk
Wiceprezes: Ryszard Cieślar
Sekretarz: Danuta Martynek
Skarbnik: Marzena Urbaczka
Członek: Jerzy Mrógała
Członek: Andrzej Hałaczkiewicz
Członek: Mariusz Kożdoń 

Telefony:
Prezes koła: 661 922 167
Z-ca Prezesa: 609 588 339 
Skarbnik koła: 501 296 574

email: pttk.slimoki@wp.pl 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie