Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Dziegielów

Zabytki w miejscowości Dzięgielów.

wybierz zabytek:

św. Florian

św. Antonii z Padwy

Zabudowania gospodarcze przy budynku Domu Seniora EMAUS II

Dom Seniora Emaus II Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zamek renesansowy

Stodoła

Dom mieszkalny

Stodoła

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Stara kuźnia

Budynek usługowy, dawna gospoda

Dom mieszkalny

Dom mieszkalny

Dom mieszkalny

Stodoła

Cmentarz komunalny (dawniej ewangelicki)

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie