Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Cyfrowa Gmina - granty PPGR

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach realizacja zadania zakupionych zostanie 10 laptopów, które zostaną przekazane do rodzin popegeerowskich.

Szacunkowa wartość projekt: 25 000,00 zł.

Dofinansowanie: 25 000,00zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID -19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie