Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany jest w związku z koniecznością zapewnienia realizacji usług publicznych w drodze teleinformatycznej, a także zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu nastąpi doposażenie gminy w sprzęt informatyczny; zakupione zostaną laptopy, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, zestaw do wideokonferencji. Wyposażenie to niezbędne jest do funkcjonowania urzędu w trybie zdalnym, w związku z ewentualnym wystąpieniem pandemii, a także do sukcesywnego zastępowania papierowego obiegu dokumentów obiegiem elektronicznym. Ponadto przeprowadzona zostanie reorganizacja serwerowni, zmodernizowany system backupu stacji roboczych i serwerów, wdrożony system bezpiecznej poczty elektronicznej z elementami pakietów biurowych, wideokonferencji. Wdrożony zostanie również system zarządzania uprawnieniami użytkowników do systemów informatycznych oraz systemu klasy CMDB do zarządzania IT. Przeprowadzony zostanie audyt KRI i techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa gminy. Zostanie również zlecone opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji wraz ze strategią BI na lata 2022- 2028.

Szacunkowa wartość projekt: 394 260,00 zł.

Dofinansowanie: 394 260,00zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID -19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie