Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Cisownica

Zabytki w miejscowości Cisownica.

Wybierz zabytek: 

Dom

Dom

Dom

Dom - willa

Budynek dawnej szkoły

Dom

Dom

Dom - Izba regionalna

Kuźnia

Kaplica na cmentarzu ewangelicko-augsburskim

Cmentarz parafialny ewangelicko-augsburski

Leśniczówka

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie